හිටපු ඉඩම් ඇමැති ටී. බී. ඒකනායක එක් කෝටි පනස් ලක්ෂයක් වංචා කරලා

යාපහුවේ   රිදිබැඳි ඇල්ල    ප්‍රදේශයේ    පිහිටි  රජයේ  ඉඩමක්  ජනතාව  අතර  බෙදා දීම  වෙනුවෙන්  එක්  අයෙකුගෙන්  රුපියල්  ලක්ෂය බැගින්   රුපියල්   කෝටි  එකහාමාරකට  ආසන්න   මුදලක්, හිටපු   ඉඩම්  රාජ්‍ය   ඇමති ටී. බී. ඒකනායක  මහතා  විසින්  වංචාකොට  තිබේ.

පර්ච්ස්  15  ක්   වෙනුවෙන්     රුපියල්   ලක්ෂය   බැගින්   ලබාගත්   ඇමතිවරයා ,   තමා ලබාගත්   මුදල   මේ   වන   විට   නැවත   ලබාදිම   ප්‍රතික්ෂේකොට   තිබෙන අතර    තම  හිතවත්  පුද්ගලයන්    කිහිප    දෙනෙකුට   පමණක්    අවස්ථා   කිහිපයකදී    මුදලින්   කොටසක්   පමණක්   ලබා දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඇමතීවරයා   මෙලෙස  මුදල්  ලබාගෙන  ඉඩම්  ලබාදීමට  යන බව   දැනගැනිමත්    සමග  මැදිහත්  වූ  යාපහුව  එ.ජා.ප   සංව්ධායිකා  අචිනි   ලොකුබණ්ඩාර  ඇතුළු   පිරිසකගේ  මැදිහත්  වීම  මත   මෙම  ඉඩම  බෙදා හැරිම   නවතා දාමා  ඇති අතර ,  පසුව  ජාතික   නිවාස   සංවර්ධන   අධිකාරිය   විසින්    “උදා ගම්මාන”   ව්‍යාපෘතියකට    සුදුස්සන්  තොරා ගැනිමේ   සම්මුඛ   පරික්ෂණ   පවා  පවත්වා ඇත.  මේ   වන   විට   එය  ද  අතර   මග   නැවතී   ඇති බව   ජනතාව   ප්‍රකාශ කර සිටිති.

හිටපු අමාත්‍යවරයා මෙම මුදල් වංචාව සිදු කර ඇත්තේ, මහව   ප්‍රදේශිය   ලේකම්වරයාගේද   සහය  ඇතිවය.

මෙලෙස    කෝටි   ගණනින්  මහජන    මුදල්    වංචා කරන    ටී.බී.ඒකනායක   ඇමතිවරයා ,    මහජන   මුදල්    අවභාවිතා කළ  බව   පවසමින්    විශ්වාසභංගයේදී    අගමැතිවරයාට   විරුද්ධව   ක්‍රියාකිරිමත්,   යහාපාලන  ආණ්ඩුවෙන්   ඉවත්   විමත්   හාස්‍යජනක   ක්‍රියාවකි.

මහව  ප්‍රදේශිය  ලෙකම්වරයාගෙද   සහයෙන්    සිදු කර  ඇති  කෝටි   එකහාමාරක   පමණ   මෙම   මුදල්  වංචාව  පිළිබඳව  පරික්ෂණයක්   සිදුකොට   මුදල්   නැවත   ජානතාවට  ලබාදිමත්    වගකිවයුත්තන්  නිතිය   ඉදිරියට  පැමිණවීමත්    ජනාධිපතිවරයා   ඇතුලු   සියළු දෙනාගෙම   වගකීමක් බව මුදල් අහිමිවූ ජනතාව කියා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *