යටිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාවේ බලය එ. ජා. ප. ය ටයි – ආරියරත්න

මෙවර මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ යටිනුවර ප්‍රදේශීය සභාවට බලන කොට්ඨාශයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත් වී සිටින්නේ   මම. මේ  කොට්ඨාශය ගැන කියනවානම් මේක ඉතා දුෂ්කර ප්‍රදේශයක්. මෙහි ජනතාවට ප්‍රශ්න රාශියකට මැදිවී සිටින්නට සිද්ධ වෙලා තියනවා. පසුගිය ප්‍රදේශිය සභා වසර 5 තුල ප්‍රදේශයේ සංවර්ධනය අඩාල  වී තිබුනේ. එම කාරනා නිවැරදි මාවතට යොමු කර යටි නුවර ප්‍රදේශීය සභාවත්, බලන කොට්ඨාශයත් නිවැරදි  සංවර්ධන මාවතට යොමු කිරීම මගේ අරමුණ.

 

හිටපු අමාත්‍ය ගරු ගාමිණි දිසාණායක මැතිතුමාගේ කාලයේ තමයි මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ වුනේ. මම කාලයක් රාජිලියා ලකුණෙන් තරඟ කර ගාමිණි දිසානායක මැති තුමාගේ චන්ද කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා සිටියා. දැනට මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේතු මන්ත්‍රි ගරු මයන්ත දිසානායක මැතිතුමාගේ දේශපාලන අනුගාමිකයෙකු වශයෙන් මම කටයුතු කරනවා. මාගේ දේශපාලන වැඩ කටයුතු වලට එතුමාගෙන් ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා

 

ගරු මයන්ත දිසානායක මැතිතුමාගේ සහය ඇතිව අප ප්‍රදේශයේ ග්‍රමිය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම ජල සේවා ලබා දීම විහාරස්ථ මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම ආදී කටයුතුවල මම නිරත වුණා.  නිවාස සංවර්ධනය සඳහා සිමෙන්ති ලබා දීම, නිවාස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ණය ලබා දීම. ප්‍රදේශයේ වැඩි මහළු අයට ඇස් කණ්නාඩි ලබා දීම. ආදී සමාජ මෙහෙවර වල මම යෙදී සිටි බව ඉතාමත් සතුටින් යුතුව කිව යුතු යි .

 

ඔබ මෙවර යටිනුවර ප්‍රදේශිය සභාවට පත් වුවහොත් ඔබගේ ඉදිරි වැඩ පිළිවෙල කුමක් ද?

 

මෙවර මැතිවරණයෙන් මගේ ජයග්‍රහනය මෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජයග්‍රහනයද ස්ථීරයි. දැනට පෙනෙන්නට තිබෙන ජනතා ප්‍රතිචාර වලින් ඒ බව මනාව පැහැදිලි වෙනවා.  මාගේ ජයග්‍රනයෙන් පසුව යටිනුවර ප්‍රදේශිය සභා බල ප්‍රදේශයේ සංවර්ධන කටයුතු වලට මුලිකත්වය දී වැඩ කිරීමයි මගේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඒ වගේම  ප්‍රදේශයේ නොවිසඳුනු  ප්‍රශ්න වලට කඩිනම් විසඳුම් සොයමින්, දුෂනය වංචාව සහ අව නිතියෙන් තොර ප්‍රදේශිය සභාවක් බවට පත් කිරීමට වෙහෙස නොබලා කටයුතු කිරීම මාගේ ඒකයාන අරමුණයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *