” මහසෝනා ” අත් අඩංගුවට

පසුගිය මාර්තු 04 වැනිදා සිට මේ දක්වා ජීවිත හා දේපල විනාශ කරමින් අන්ත ජාතිවාදී සාපරාධී ක්‍රියාවන් සිදු කරමින් ජාතිවාදී කල්ලි කණ්ඩායම මෙහෙය වූ මහසෝන් බලකායේ “මහසෝනා ” නොහොත් විදාන පතිරණගේ අමිත් ජීවන් වීරසිංහ අද අළුයම පොලීසිය විසින් සිදු කරනු ලැබූ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී අත් අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි පොලීසිය නිවේදනය කරයි.

මෙම මහසෝනා සමඟ තවත් ජාතිවාදී බ්‍රෂ්ටයන් 10 දෙනකු අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔවුන් අතර මහසෝනාගේ ප්‍රධාන සහායකයා වන නස්නාරන් පට්ටියගේ සුරේද සුරවීර යන ජාතිවාදියා ද සිටින බව පොලීසිය වැඩි දුරටත් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *