ප්‍රංශයේ නව තානාපතිවරයාගෙන් සුහද හමුවක්

ප්‍රංශයේ අභිනව ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස සිය රාජකාරි භාර ගත් බී. කේ. අතාවුද මහතා, ප්‍රංශයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව දැන හඳුනා ගැනීම උදෙසා විවෘත සුහද හමුවක් සංවිධානය කොට තිබේ.

ඔක්තෝබර් මස 21 වැනි දින ප. ව. 3. 00 සිට ප. ව. 8.00 දක්වා මෙම සුහද හමුව පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත්තේ No 149 Allée du l’Eau  යන ලිපිනයේ පිහිටි ( Bagatelle ) බගතලේ ක්‍රීඩා පිටියේදී ය.

මෙම සැඳෑව තේ පැන් සාදයකින් මෙන්ම දරුවන් සඳහා වූ ක්‍රීඩා ඉසව් සහ සංගීතමය වැඩසටහනකින් ද යුක්ත වන බව ප්‍රංශයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලය නිවේදනය කර සිටී.

ප්‍රංශයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පොදුවේ කරනු ලබන මෙම සුහද ආරාධනය සාදරයෙන් පිළිගනු ඇතැයි ගරු තානාපතිවරයා ඇතුළු කාර්‍යමණ්ඩලයේ අපේක්ෂාව යැයි තානාපති කාර්‍යාලය ප්‍රකාශ කර සිටී.

One thought on “ප්‍රංශයේ නව තානාපතිවරයාගෙන් සුහද හමුවක්

  • October 17, 2017 at 9:10 pm
    Permalink

    This is a very good and an excellent start. This will definitely act as a catalyst to further develop the existing cordial relationship that the Sri Lankan Community in France has with the Sri Lanka Embassy in France (Thanks to the great efforts of our former Ambassador who brought all the Sri Lankan communities under one umbrella and opened the Embassy doors to all the Sri Lankans living in France irrespective of our race, religion, colour, creed, status, etc. etc. and most importantly our political beliefs. All our good wishes for a very successful and an enjoyable pleasant evening.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *