නව කැබිනට් සංශෝධනයේ දී මංගලගෙන් ජනමාධ්‍ය ගැලවෙයි

ලබන 23 වැනිදාට සිදු කිරීමට නියමිත නව කැබිනට් සංශෝධනයේ දී ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය මංගල සමරවීර මහතා ගෙන් ඉවත් කොට වෙනත් අයෙකුට ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයා මේ වන විට තීරණය කොට ඇතැයි ජනාධිපති කාර්‍යාල ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.

මංගල සමරවීර මහතා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කිරීමෙන් අනතුරුව මේ දක්වා කාලය තුළ , යහපාලන රජය විසින් සිදු කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව හෝ රාජ්‍ය සුබසාධනය පිළිබඳව හෝ ජනතාව දැනුවත් කිරීමට රාජ්‍ය මාධ්‍ය යොදා ගැනීමේ දී කිසිදු සැලකිල්ලක් දක්වා නැති බවට වූ දැඩි විවේචනය මීට ආසන්නම හේතුව වී ඇතැයි එකී ආරංචි මාර්ග තව දුරටත් කියා සිටී.

ඉදිරි කැබිනට් සංශෝධනයේ දී ද ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන අයෙකුට ලබා දීමට තීරණය කර ඇතත්, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයට අයත් ආයතන  කිහිපයක් ජනාධිපතිවරයා වෙත පවරා ගැනීමට තීරණය කර ඇතැයි ද ජනාධිපති කාර්‍යාල ආරංචි මාර්ග වැඩි දුරටත් කියා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *