ෂී ජින්පිං ගේ නාමය සහ මතවාදය කොමියුනිස්ට් පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට

මහජන චීනයේ ජනාධිපති ෂී ජින්පිං ගේ නාමය සහ මතවාදය සිය පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා කැමැත්ත ලබා දෙමින් චීනයේ පාලක කොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

මීට පෙර සිටි චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ නායකයන් සිය මතවාදය හෝ දැක්ම පක්ෂ ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කළ ද මතවාදීමය ධුරාවලියේ ඉහළින්ම සිටින මහජන චීනයේ නිර්මාතෘ මාවෝ සේතුං හැර වෙන කිසිවකුත් සිය දර්ශනය සංකල්පයක් වශයෙන් ඊට ඇතුළත් කර නොතිබිණි.

මහජන චීනයේ නිර්මාතෘ මාවෝ සේතුං ගේ මට්ටමට ජනාධිපති ෂී ජින්පිං ගේ නාමය  ඔසවා  තැබීමත් සමඟ ජනාධිපති ෂී වෙත එල්ලවන කුමන හෝ ආකාරයේ අභියෝගයක් පාලක කොමියුනිස්ට් පක්ෂයට එල්ලවන තර්ජනයක් සේ සැලකෙනු ඇත.

චීනයේ වඩාත් වැදගත්ම දේශපාලන හමුව ලෙස සැලකෙන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සම්මේලනය අවසානයේදී “ෂී ජින්පිං සංකල්පය” ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඒකමතිකව තීන්දු කෙරුණු අතර,  එය 2012 බලයට පත් වූ ජනාධිපති ෂී විසින් ක්‍රමයෙන් සිය බලය තහවුරු කර ගනු ලැබ  තිබෙන බවට වූ පැහැදිලි සාක්ෂියක් වී ඇත.

සිවිල් යුද්ධයෙන් ව්‍යසනයට පත් වූ රට එක්සත් කළ මාවෝ සේතුං යුගය චීනයේ පළමු පරිච්ඡේදය ලෙස සැලකෙන අතර, දෙවෙනි පරිච්ඡේදය ලෙස  සැලකෙන්නේ ඩෙං ෂියාඕපිං පාලනය යටතේ චීනය ධනවත් රටක් බවට පත් වීමය. ජනාධිපති ෂී ජින්පිං ගේ වත්මන් “නව යුගයට” අනුව  චීනය තවත් එක්සත් සහ ධනවත් වන අතරම දේශීය වශයෙන් තවත් ශික්ෂණය වෙමින් විදේශ තුළ ශක්තිමත් වීම   සිදුවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *