බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්‍යාලයේ සිටි හමුදා නිලධාරියා සේවයෙන් ඉවතට

බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්‍යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරමින් සිටි ආරක්ෂක කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය උපදේශකවරයාගේ සේවය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරියට දැනුම් දී තිබේ.

මෙම වැඩ තහනමට හේතු වී ඇත්තේ, පසු ගිය පෙබරවාරි 04 වැනි දින බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්‍යාලය ඉදිරිපිට පිරිසක් උද්ඝෝෂණයක යෙදෙන අතරතුර දී අදාල නිලධාරියා යමෙකුගේ ගෙල සිඳින බව කියාපෑමේ සඥාවක් සිදු කිරීමය.

හමුදා නිලධාරියා විසින් සිදු කළ මෙම සඥාව අඩංගු වීඩියෝ පටය සමාජ සහ අන්තරජාල මාධ්‍ය වල සංසරණය වෙමින් පවතින අතර, ඒ පිලිබඳව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දැඩි අවදානය යොමු කොට ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ඇතුළු බලධාරීන් විසින් වහාම පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට ද නියමිතය.

ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දු න්මැති මෙම බ්‍රිගේඩියර්වරයාගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික බලපත් ඉවත් කරමින් ඔහු නෙරපා හරින ලෙස ඉල්ලමින් බ්‍රිතාන්‍ය ලේබර් පක්ෂ්යේ මංත්‍රීවරියන් දෙදෙනකු විසින් එරට විදේශ ලේකම්වරයා වෙත ලිපියක් යොමු කොට ඇත.

ජොආන් රයන් සහ ෂෝආන් මැක්ඩොනග් යන මෙම මංත්‍රීවරිය දෙදෙනා යවන ලද ලිපියේ සඳහන් කර ඇත්තේ, යමෙකුගේ ගෙල සිඳින බවට සඥාවක් කිරීමෙන් එහි සිටි දෙමළ ජනයාව බිය ගන්වා ඇති බවය.

එක්සත් රාජධානිය තුළ කටයුතු කරන නිල මට්ටමේ අමුත්තෙකු වශයෙන් එම හැසිරීම සුදුසු නොවන, පිලිගත නොහැකි මෙන්ම තර්ජනාත්මක එකක් බව ද එම මංත්‍රීවරියන් පෙන්වා දී තිබේ.

බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්‍යාලයට අනුයුක්තව සේවය කරමින් සිටි ආරක්ෂක කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය උපදේශකවරයාගේ සේවය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය විසින් බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස්වරියට දැනුම් දී තිබේ.

මෙම වැඩ තහනමට හේතු වී ඇත්තේ, පසු ගිය පෙබරවාරි 04 වැනි දින බ්‍රිතාන්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්‍යාලය ඉදිරිපිට පිරිසක් උද්ඝෝෂණයක යෙදෙන අතරතුර දී අදාල නිලධාරියා යමෙකුගේ ගෙල සිඳින බව කියාපෑමේ සඥාවක් සිදු කිරීමය.

හමුදා නිලධාරියා විසින් සිදු කළ මෙම සඥාව අඩංගු වීඩියෝ පටය සමාජ සහ අන්තරජාල මාධ්‍ය වල සංසරණය වෙමින් පවතින අතර, ඒ පිලිබඳව ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් දැඩි අවදානය යොමු කොට ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව ඇතුළු බලධාරීන් විසින් වහාම පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමට ද නියමිතය.

ප්‍රියංක ප්‍රනාන්දු න්මැති මෙම බ්‍රිගේඩියර්වරයාගේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික බලපත් ඉවත් කරමින් ඔහු නෙරපා හරින ලෙස ඉල්ලමින් බ්‍රිතාන්‍ය ලේබර් පක්ෂ්යේ මංත්‍රීවරියන් දෙදෙනකු විසින් එරට විදේශ ලේකම්වරයා වෙත ලිපියක් යොමු කොට ඇත.

ජොආන් රයන් සහ ෂෝආන් මැක්ඩොනග් යන මෙම මංත්‍රීවරිය දෙදෙනා යවන ලද ලිපියේ සඳහන් කර ඇත්තේ, යමෙකුගේ ගෙල සිඳින බවට සඥාවක් කිරීමෙන් එහි සිටි දෙමළ ජනයාව බිය ගන්වා ඇති බවය.

එක්සත් රාජධානිය තුළ කටයුතු කරන නිල මට්ටමේ අමුත්තෙකු වශයෙන් එම හැසිරීම සුදුසු නොවන, පිලිගත නොහැකි මෙන්ම තර්ජනාත්මක එකක් බව ද එම මංත්‍රීවරියන් පෙන්වා දී තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *