සිරා – මරා කපෝතියි ගැසට්ටුව අත්හිටුවයි

පාර්ලිමේන්තුව විසුරවමින් ජනාධිපති සිරිසේන විසින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය තවකාලිකව අත් හිටුවීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (13) මොහොතකට පෙර තීරණය කරනු ලැබිණ.

ඒ අනුව මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම තාවකාලිකව අත්හිටුවමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කළේය.

ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට්ටුව අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කරන ලද අතුරු පෙත්සම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමටද අධිකරණය නියෝග කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *