චෝදනාවට ලක් වූ රවී ගෙන්, එ. ජා. ප. යට විශිෂ්ඨ ජයක්

 

බැඳුම්කර ගණුදෙනුව සම්බධයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රමුඛ ආණ්ඩු පක්ෂයේ බොහෝ මැති ඇමැතිවරු මෙන්ම එ. ජා. ප. යේ ඇතැම් මැති ඇමැතිවරු පවා අභූත චෝදනා එල්ල කරමින් හොරකු බවට පත් කිරීමට උත්සාහ දැරූ රවී කරුණානායක මහතා, තමන් ගේ ආසනය වන උතුරු කොළඹින් අති විශිෂ්ඨ ජයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ලබා දී තිබේ.

අද පැවැති පලාත් පාලන චන්ද විමසීමේ දී රවී කරුණානායක මහතාගේ මැතිවරණ ආසනය වන උතුරු කොළඹ ආසනයේ පිහිටි කොට්ඨාශ නමයෙන් නමයම එක්සත් ජාතික පක්ෂයට දිනා දීමට රවී කරුණානායක මංත්‍රීවරයා ක්‍රියා කොට තිබේ.

මේ අනුව උතුරු කොළඹ ආසනයෙන් එ. ජා. ප. ය නියෝජනය කරමින් මංත්‍රීවරු 17 ක් කොළඹ නගර සභාවට තේරීපත් වී තිබේ.

බැඳුම්කර ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ලවීමත් සමඟම රවී කරුණානායක මහතා තමන් දැරූ මුදල් අමාත්‍යධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ අතර, ඉන් ටික දිනකට පසුව බැඳුම්කර ගණුදෙනුව පිලිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්ථාව පිලිබඳව විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාද රවී කරුණානායක මහතා වැරදිකරුවෙකු බවට ප්‍රකාශ කරනු ලැබිණ.

ජනාධිපතිවරයා කියූ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන් අසත්‍ය බව රවී කරුණානායක මහතා ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කළ ද, තමන්ට එල්ල වූ චෝදනාවට මංත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් පිලිතුරු ලබා දීමට ඇති අයිතිය පාර්ලිමේන්තුවේ දීරවී කරුණානායක මංත්‍රීවරයා ඉල්ලා සිටි විට කතානායකවරයා ඊට අවස්ථාව ලබා නොදීමට තීරණය කළාය.

විපක්ෂ්යේ සිටින දේශපාල ප්‍රතිවාදීන්ගේ ප්‍රහාරයන්ටත් වඩා තමන් සිටින ආණ්ඩුවේ ප්‍රබලයන්ගේ ප්‍රහාරයට ලක් වූ රවී කරුණානායක මහතා මෙවර මැතිවරණයේ දී තමන්ට ප්‍රහාර එල්ල කළ ප්‍රබලයන්ට කණ පැලෙන පිලිතුරක් ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *