අතුරුදන් කිරීම් හා පැහැර ගැනීම් වලට වගකිව යුත්තේ රාජය ත්‍රස්තවාදයයි – සේනාධීර ගුණතිලක

අද  අතුරුදන් වුවන් සොයා බැලීම ගැන  පමනක් කතා කරන බවත්  නමුත්  ඹවුන් අතුරුදන් වුයේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නය කවුරුත් නගන්නේ නැති

Read more

ණය ගැනීම නිසා අර්බුදයට ලක් වූ රට තවදුරටත් ණය චක්‍රයේ හිර කිරීම විසදුමක් ද? – අහිලන් කදිරගාමර්

   ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ක්‍රියාත්මක වන්නේ හුදෙකලාව නොවන බවත් . ලෝක බැංකුව, ජාත්‍යන්තර වෙළද සංවිධානය හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල යන ආයතන

Read more

කක්කුස්සියට කුස්සිය පේන හැටි ….

වම මරණවාද..? වම හදනවාද…? මැයෙන් විජේපාල වීරකෝන් නමින් ලිපියක් පසුගිය දිනක ලංකා නිවුස් වෙබ් අඩවියේ පළවුනි.එය නව සම සමාජ පක්‍ෂයේ

Read more