“ෆොක්ස් ගේ වැගන් , ෆොක්ස්වාගන්”

මොකද සෑර් දාහට අරගෙන සීයකට දීලවගේ? මොන දාහද බං?ලක්ෂ හැටදෙකක්ම මට දුන්න නොවැ! මේයන විධියට ගියොත්  සීයක්වත් ඉතුරුවෙනඑකක් නෑ මගෙහිතේ.

Read more

කෞටිල්‍යයගෙ අමිල කියුම් !

හතිදාගෙන දුවපු දිවිල්ල නැවතුනේ අපෙ අම්මා සුපුරුදු රාජකාරියේ යෙදෙන කුස්සියේ ලිප ළඟය. හෑස්..හූස් අම්මේ මට වතුර ,වතුර..වතුරටිකක්, ඉක්මනට, ඉක්මනට හෑස්..හූස් …වතුර,

Read more

පිරිමි ගණිකාවෝ සහ ව්‍යාඝ්‍රයෝ

පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදවලට මුවාවී, විවිධ අපහාස, අසත්‍ය ප්‍රකාශ,  අභියෝග කිරීම්, තර්ජනයන් ඇතුලු වල්-පල් දෙඩවීම් තප්පුලෑම්, බුරා පැනීම් අද දවසේ බහුලව සිදුවේ.

Read more