බැඳුම්කර ගනුදෙනුවේ සැබෑව හෙළි කරන්න අර්ජුන් ඇලෝසියස් සූදානම්

  බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ විවිධ දේශපාලන වේදිකාවල විවිධ ප්‍රකාශ සිදු කිරීමට දේශපාලනඥයන් ක්‍රියා කළ ද, අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහතා මෙතෙක් ඒ

Read more

ශ්‍රී ලාංකික අභිමානය ” ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ” රැක ගනිමු

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පිළිබඳව අපට ඇත්තේ අභිමානයකි. විදේශගතව ජීවත්වන අපට එම අභිමානය ගෙන දෙන්නේ  ඉමහත් සතුටකි. ලෝකයේ දියුණු රටවල් අතුරින්

Read more