සංචාරක රියැදුරන් පන්දහසක් පුහුණු කැරේ

සංචාරක කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය යටතේ සංචාරක රියැදුරන්ගේ සංගමය විසින් මේ වන විට රියැදුරු පුහුණු වැඩ සටහන් 26 ක් පවත්වා

Read more

විදේශ විනිමය ඉපැයිමේ දෙවැනි තැන සංචාරක කර්මාන්තයට

ශ්‍රී ලංකාවට ව්දේශ විනිමය ලැබෙන දෙවැනි කර්මාන්තය බවට පත්වීමට, ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරයට මේ වනවිට හැකි වී ඇතැයි සංචාරක සංවර්ධන

Read more

බැඳුම්කර ගනුදෙනුවේ සැබෑව හෙළි කරන්න අර්ජුන් ඇලෝසියස් සූදානම්

  බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ විවිධ දේශපාලන වේදිකාවල විවිධ ප්‍රකාශ සිදු කිරීමට දේශපාලනඥයන් ක්‍රියා කළ ද, අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහතා මෙතෙක් ඒ

Read more

ශ්‍රී ලාංකික අභිමානය ” ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ” රැක ගනිමු

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය පිළිබඳව අපට ඇත්තේ අභිමානයකි. විදේශගතව ජීවත්වන අපට එම අභිමානය ගෙන දෙන්නේ  ඉමහත් සතුටකි. ලෝකයේ දියුණු රටවල් අතුරින්

Read more