සංචාරක රියැදුරන් පන්දහසක් පුහුණු කැරේ

සංචාරක කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය යටතේ සංචාරක රියැදුරන්ගේ සංගමය විසින් මේ වන විට රියැදුරු පුහුණු වැඩ සටහන් 26 ක් පවත්වා ඇති අතර, එමගින් මේ වන විට රියැදුරන් පන්දහසකට විශිෂ්ඨ ගණයේ පුහුණුවක් ලබා දී ඇතැයි සංචාරක රියැදුරන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරයි.

කොළඹින් රියැදුරන් දහසක් ද , කොළඹින් පිට පළාත් වලින් රියැදුරන් හාර දහසක් ද, මේ අනුව පුහුණුව නිම කොට තිබේ.

සංචාරක රියැදුරන් යනු නිළ නොලත් තානාපතිවරු ලෙස පිළිගන්නා සංචාරක කර්මාන්ත මණ්ඩලය, එම රියැදුරන් නිසි ඇවැතුම් පැවැතුම් සහිත විනය ගරුක පිරිසක් බවට පත් කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රමාණාත්මකව මෙන්ම ගුණාත්මකව වර්ධනය කිරීමට පිටිවහලක් වන බව විශ්වාස කරයි.

පසුගිය සිකුරාදා සිට සඳුදා දක්වා දින හතරක් පුරා 26 වැනි පුහුණු වැඩ සටහන පැවැත්වුණු අතර, එම පුහුණුවෙන් පසු අදාල රියැදුරන් සඳහා හැඳුනුම් පතක් සහ පුහුණු සහතිකයක් පිරිනමා තිබේ.

සංචාරක රියැදුරන් සඳහා සියළු පහසුකම් සහිත, නවාතැන්පලක් ගොඩනැඟීමට සංචාරක කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා වූ සුදුසු ඉඩමක් මේ වන විටත් සීගිරිය ප්‍රදේශයෙන් ලබා ගෙන ඇති බවද කියා සිටී.

මේ අතර ලෝක සංචාරක දිනය නිමිත්තෙන් පසු ගිය 26 වැනිදා ආරුගම්බේ දී සමරු උත්සවයක් පැවැත්වූ අතර, එම උත්සවයට සංචාරක කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති එම්. ජවුෆර්, ලේකම් යූ. පී. එස්. පතිරණ, ජාතික සංවිධායක ඩොනල්ඩ් රාජපක්ෂ යන අය සහභාගි විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *